SV Solution participates in providing some equipment for the project “Long Son Petrochemical Refinery”: Construction steel, industrial UPS systems and electric cables.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho các sản phẩm và dịch vụ dạng ống dùng trong khoan, hoàn thiện, sản xuất và vận chuyển dầu khí; và quy trình & nhà máy điện; nhà cung cấp hàng đầu về thép xây dựng dân dụng và công nghiệp.